Rekisteriseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ Tapiola Toimii ry
Y-tunnus 1829351-8
Kauppamiehentie 6
02100 ESPOO

REKISTERIN NIMI
Tapiolan keskuksen uutiskirje- asiakastietokanta

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään sähköpostitse tapahtuvaan asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ
Tapiolan Keskuksen uutisoinnista ja markkinoinnista kiinnostuneet kuluttaja-asiakkaat.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Tilaajatiedot:
Etunimi, sukunimi, katuosoite, postitoimipaikka, postinumero, puhelinnumero.

uutiskirjeen muoto: HTML/teksti.

TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan tilaajalta itseltään, kun hän täyttää tilauslomakkeen nettisivuilla, kyselyissä tai muissa viestintäkanavissa sekä tapahtumien kilpailu- ja kyselykupongeissa.

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Tapiola Toimii ryn ulkopuoliseen käyttöön tai EU:n ulkopuolelle.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tilaajatietokantaan. Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava.Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS
Manuaalinen aineisto:
Jäsenhakemukset ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti.
ATK:lle tallennetut tiedot:
Rekisteri on tallennettu ATK:lle, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän edustajalle.